Služby

Projektová činnost

 • rekonstrukce stávajících plynovodních sítí a zařízení k nim příslušících
 • novostavby plynárenských sítí ve městech a obcích s následnou pomocí při zajištění finančních prostředků k jejich realizaci
 • novostavby plynárenských zařízení ( NTL, STL, VTL, RS )
 • rozvody plynu v průmyslových a obchodních areálech
 • přeložky plynovodních zařízení
 • individuální projekty staveb v oblasti TZB

Inženýrská činnost

 • zpracování odborných studií
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro realizaci staveb
 • vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
 • konzultační a poradenská činnost
 • vypracování rozpočtů a výkazů výměr
 • vyřízení majetkoprávních vztahů pro stavby
 • obstarání vyjádření dotčených organizací pro stavby
 • další služby dle přání zákazníka