Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • zpracování odborných studií
  • projektová dokumentace pro územní řízení
  • projektová dokumentace pro stavební povolení
  • projektová dokumentace pro realizaci staveb
  • vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
  • konzultační a poradenská činnost
  • vypracování rozpočtů a výkazů výměr
  • vyřízení majetkoprávních vztahů pro stavby
  • obstarání vyjádření dotčených organizací pro stavby
  • další služby dle přání zákazníka