Přípravné práce pro stavby

  • zpracování plánu BOZP
  • činnost koordinátora v přípravné fázi projektové a předprojektové dokumentace
  • činnost koordinátora při realizaci staveb