Projektová činnost ve výstavbě

  • rekonstrukce stávajících plynovodních sítí a zařízení k nim příslušících
  • novostavby plynárenských sítí ve městech a obcích s následnou pomocí při zajištění finančních prostředků k jejich realizaci
  • novostavby plynárenských zařízení ( NTL, STL, VTL, RS )
  • rozvody plynu v průmyslových a obchodních areálech
  • přeložky plynovodních zařízení
  • individuální projekty staveb v oblasti TZB